De grondwerkzaamheden zijn begonnen

De grondwerkzaamheden zijn op maandag 26 juni begonnen. Voor deze werkzaamheden worden onder meer 80 heipalen de grond in geslagen. De palen zijn 10 meter lang en worden in een aantal dagen tijd door twee installaties de grond in geboord en geheid. Na het heien wordt het terrein verder bouwrijp gemaakt en begint de zogeheten bronbemaling. Daar is met name het waterschap blij mee omdat die in de huidige droogte wel wat extra water kan gebruiken.