Groen gas

Groen gas uit Coevorden

Op het Europark in Coevorden is in de zomer van 2017 begonnen met de bouw van de biogasinstallatie van Bio Energy Coevorden (BEC). Hier zal op industriële schaal biomassa omgezet worden naar groen gas. BEC gebruikt daarvoor de meest geavanceerde en best beschikbare technieken. Jaarlijks zal BEC 26 miljoen kubieke meter groen gas aan het Nederlandse aardgasnet leveren. Dat is meer dan alle huishoudens in de gemeente Coevorden per jaar verbruiken. Daarnaast produceert de installatie waardevolle meststoffen die hergebruikt worden in de landbouw. Zo werkt de installatie als een spin in een duurzaam web.

Belangstelling van politiek voor BEC

“Een zeer nuttige bijeenkomst waar we heel veel zaken hebben kunnen verduidelijken“, zegt projectleider Eric Ruhe over de bijeenkomst met de politieke partij PAC (Progressief Akkoord Coevorden) op maandagavond 10 juli jl.  Op initiatief van PAC gaven Eric Ruhe en directeur Frank Berndsen een uitgebreide toelichting op de biovergister van BEC. Daarbij rezen allerlei vragen […]

Volgende Fase: Draineren van het grondwater

Na het heien van de fundatiepalen is de volgende fase van het grondwerk begonnen. Dat is het aanleggen van de zogeheten diepdrainage. Hiermee wordt het grondwater onder het bouwterrein weggepompt. De drainageslangen gaan tot 5 meter diep het grondwater wegpompen. Het grondwater wordt afgeleverd bij het waterschap dat door de recente droogte nog steeds behoefte […]

De grondwerkzaamheden zijn begonnen

De grondwerkzaamheden zijn op maandag 26 juni begonnen. Voor deze werkzaamheden worden onder meer 80 heipalen de grond in geslagen. De palen zijn …