Wat wij doen

Vergisters

Er zijn in Nederland al veel vergistingsinstallaties. Vaak zijn dat kleine installaties bij boerenbedrijven. De volgende stap is grotere installaties die de best beschikbare technieken gebruiken. De installatie van BEC is één van de grotere in Nederland en gebruikt de laatste stand van de techniek.

Vergisting

De installatie is een gesloten systeem. De biomassa wordt aangevoerd in vrachtauto’s die in de ontvangsthal worden gelost. Om geuroverlast te voorkomen wordt de lucht in de hal afgezogen en permanent gezuiverd.

De installatie verwerkt jaarlijks 215.000 ton biomassa uit de veehouderij, de landbouw en reststoffen uit de voedingsmiddelenindustrie. Vergisten is het omzetten van biomassa in biogas, door bacteriën in een afgesloten tank.

Bio Energy Coevorden
Bio Energy Coevorden

Digestaat

Na vergisting blijft er een restproduct over. Dit heet digestaat. Met een centrifuge wordt dit digestaat gescheiden in een vast en een vloeibaar deel. Het vloeibare deel is fosfaatarm en kan daarom in de Nederlandse landbouw gebruikt worden.

Het vaste deel is fosfaatrijk en wordt daarom naar Duitsland getransporteerd voor toepassing op fosfaatarme grond. Op deze wijze levert de installatie een bijdrage aan de oplossing van het fosfaatprobleem in Nederland.

Groen gas

Het gas uit de biomassa bevat nog CO2. Het moet daarom bewerkt worden om te voldoen aan de eisen van het landelijke aardgasnet en wordt via een ondergrondse leiding in het landelijk gasnet gebracht. Het CO2 dat afgescheiden wordt, wordt gebruikt in de glastuinbouw.

Bio Energy Coevorden

Duurzaam

Bio Energy Coevorden is uniek door het proces van vergisten te plaatsen in een keten van activiteiten die van het totaal een circulair en duurzaam systeem maken, zo wordt:

  • een bijdrage aan de oplossing van de mest- en fosfaatproblematiek in Nederland geleverd;
  • er 26 miljoen kubieke meter groen gas geproduceerd;
  • CO2 uit het biogas gebruikt in de glastuinbouw om de groei van gewassen te bevorderen;
  • bij de productie van groen gas en meststoffen de warmte hergebruikt;
  • de trein die grind naar Nederland vervoert voor de beton– en asfaltindustrie, ingezet om het vaste deel uit het digestaat mee terug te nemen naar Duitsland;
  • er energie opgewekt met zonnepanelen;
  • het kantoorgebouw energieneutraal uitgevoerd.