Nieuws

AANWONENDEN GASLEIDING GEÏNFORMEERD

In de maand juni zijn de werkzaamheden voor het aansluiten van de gasleiding van BEC naar het Hoofdnet van de Gasunie, afgerond. In een brief aan de direct aanwonenden heeft BEC informatie verstrekt over onder meer de werkzaamheden. Zoals bekend gaat de biovergister jaarlijks 26 miljoen kubieke meter groengas leveren. Het biogas wordt op het […]

DIGITALE WINDMETER OM KLACHTEN TE TRACEREN

Om klachten over stank nog beter te kunnen beoordelen heeft BEC naast de bestaande windvanen een digitale windmeter op de installatie geplaatst. Deze meet zeer nauwkeurig de windrichting. De reden is dat er ook op dagen dat de windrichting niet op de wijk De Heege stond, er klachten binnenkwamen. Bedrijfsleider Eric Ruhe: “Wij vinden het niet vreemd […]

EERSTE GROENE GAS UIT COEVORDEN

Deze week heeft de biovergister van Bio Energy Coevorden (BEC) de eerste kubieke meters groen gas geleverd aan het landelijk gasnet van de Gasunie. De installatie zal naar verwachting rond de jaarwisseling op het maximale vermogen draaien van 26 miljoen kubieke meter groen gas per jaar. Een hoeveelheid die meer is dan het jaarlijks verbruik […]

GASCAMERA HELPT BIJ DICHTMAKEN VAN VERGISTINGSILO’S

Om volledige zekerheid te krijgen over de dichtheid van de silo’s, heeft BEC deze week een zogeheten gascamera ingezet. Deze op het oog normale videocamera maakt de kleinste gasstroompjes zichtbaar. De eerste scan die deze week door het gespecialiseerde gascamera-bedrijf is gedaan, leverde twee minuscule gaatjes op in één van de silo’s. De gaatjes zijn vervolgens geïnjecteerd met ondoordringbare vloeibare hars. […]

LEKKAGE VEROORZAAKT STANKKLACHTEN

Een lek in een afdichtingsring heeft de afgelopen dagen de stank veroorzaakt in de naastgelegen wijk De Heege. De stank leidde tot een tiental klachten bij de gemeente en bij BEC zelf. De indieners van een klacht bij BEC zijn inmiddels gebeld en geïnformeerd over de oorzaak. Hoewel men begrip heeft voor het feit dat […]

OPSTARTPROBLEMEN DONDERDAG OP RTV DRENTHE

RTV Drenthe maakt donderdag 20 juni 2019 opnamen op het terrein van de bio-vergister op het Europark. Centraal staan de opstartproblemen die geleid hebben tot geuroverlast in de omgeving. De opnamen worden vanaf 17:00 uur op RTV Drenthe uitgezonden.

TELEVISIEREPORTAGE OVER LEKKAGES TERUGKIJKEN

RTV-Drenthe zond donderdag 20 juni een reportage uit over de recente geuroverlast in de wijk De Heege naast het Europark. In de reportage legt bedrijfsleider Eric Ruhe uit hoe de lekkage kon ontstaan en hoe BEC verwacht de komende weken de opstartfase af te kunnen ronden. Op onderstaande link kan de uitzending worden teruggekeken. Klik […]