AANWONENDEN GASLEIDING GEÏNFORMEERD

In de maand juni zijn de werkzaamheden voor het aansluiten van de gasleiding van BEC naar het Hoofdnet van de Gasunie, afgerond. In een brief aan de direct aanwonenden heeft BEC informatie verstrekt over onder meer de werkzaamheden. Zoals bekend gaat de biovergister jaarlijks 26 miljoen kubieke meter groengas leveren. Het biogas wordt op het terrein van BEC op de door Gasunie verlangde kwaliteit gebracht waarna het in het net van de Gasunie wordt gebracht. Bij de brief aan de aanwonenden is een kaart gevoegd met daarop het tracé van de leiding. Zie foto.