EERSTE GROENE GAS UIT COEVORDEN

Deze week heeft de biovergister van Bio Energy Coevorden (BEC) de eerste kubieke meters groen gas geleverd aan het landelijk gasnet van de Gasunie.

De installatie zal naar verwachting rond de jaarwisseling op het maximale vermogen draaien van 26 miljoen kubieke meter groen gas per jaar. Een hoeveelheid die meer is dan het jaarlijks verbruik van de gemeente Coevorden.

De biovergister van BEC op het Europark in Coevorden is één van de grootste industriële biovergisters van Nederland en één van de grotere in West-Europa. De installatie is gebouwd onder de zogeheten SDE-subsidie van de Nederlandse regering.

In totaal kan de vergister 215.000 ton mest en biomassa per jaar verwerken. Het restproduct digestaat is fosfaatrijk en wordt per trein vervoerd naar fosfaatarme grond in het oosten van Duitsland. Als retourvracht brengt de trein grind uit Duitsland voor de betonindustrie terug naar Nederland.

De bouw van de installatie is begonnen in het voorjaar van 2017 en vergde een investering van 60 miljoen euro. De oorspronkelijk geplande investering was 45 miljoen euro. De extra investering van 15 miljoen euro is veroorzaakt door toepassing van de laatste, best beschikbare technieken en door de aanleg van de eigen gasleiding naar de hoofdleiding van de Gasunie.

De installatie biedt – direct en indirect – werk aan 20 mensen.