BEC gaat fors meer groengas produceren

PERSBERICHT


BEC gaat fors meer groengas produceren


Groengas producent Bio Energy Coevorden (BEC), op het Europark in Coevorden,
gaat fors meer groengas produceren dan de huidige 26 miljoen kubieke meter per
jaar. De stijging wordt mogelijk door de vergisting uit te breiden met restproducten uit
de voedsel- en vleesindustrie. Hierdoor stijgt de productie naar 50 miljoen kubieke
meter per jaar. Dat is een hoeveelheid die overeenkomt met het jaarverbruik van een
stad met honderdduizend inwoners.


Het groengas wordt geleverd aan het landelijk net van de Gasunie en aan het
regionale net van RENDO. Het groengas van RENDO wordt geleverd aan de regio
Coevorden/Dalen. Op dit moment is het aandeel groengas in die regio ongeveer 45
procent. Dit zal toenemen wanneer de uitbreiding bij BEC in 2023 is gerealiseerd.


Voor de uitbreiding wordt een tweede vergistingslijn ingericht. Hiervoor is bij het
ontwerp en de vergunning van de oorspronkelijke installatie al rekening mee
gehouden. Wel dient er een zogeheten revisie van de bestaande vergunning plaats
te vinden om de meest recente en best beschikbare technieken (BBT) toe te passen.


Deze revisievergunning is aangevraagd bij de provincie Drenthe. De gemeente
Coevorden is geïnformeerd en de bewoners van de naastgelegen wijk De Heege zijn
via de buurtapp geïnformeerd.


De planning is om de uitbreiding medio 2023 klaar te hebben. De investering voor de
uitbreiding bedraagt ongeveer 25 miljoen euro.
De werkgelegenheid zal stijgen van 25 nu naar circa 40 medewerkers.

Frank Duut
Persvoorlichting BEC
06 – 22 00 73 29.