De groen gas sector in Nederland in beeld

Bio Energy Coevorden is een van de grootste producenten van groen gas in Nederland. Groen gas speelt een belangrijke rol in de energietransitie in Nederland, omdat het kan worden ingezet om verschillende sectoren te vergroenen. Zo kan het de inzet van aardgas vervangen in de gebouwde omgeving of de inzet van fossiele brandstoffen vervangen in de transportsector.  Wil je meer weten over de productie van groen gas? GasTerra, RVO en New Energy Coalition geven in het Panorama Groen Gas een goed inzicht in de huidige stand van zaken van groen gas productie in Nederland. Download hier het document: https://bit.ly/43vUIjY

Als een van de grootste groen gas producenten van Nederland vindt BEC het belangrijk om het belang van duurzame energie breed uit te dragen. Op woensdag 24 april hebben wij twee delegaties van 3 HAVO/VWO ontvangen van de Nieuwe Veste, een middelbare school in Coevorden waar ontdekkend leren centraal staat. De leerlingen van de Nieuwe Veste hebben een bezoek gebracht aan diverse bedrijven in Coevorden, waardoor zij een uniek kijkje in de keuken hebben gekregen bij bedrijven die zich op verschillende manieren bezig houden met duurzaamheid. Op het programma stonden onder meer Forbo, Intergas, Vriend, Area en Bio Energy Coevorden. Bij BEC hebben de studenten een rondleiding gekregen over ons terrein en hebben zij in de praktijk kunnen zien hoe groen gas wordt geproduceerd.

Veilig zakendoen is onze prioriteit nummer 1 bij VARO Energy. Op elk niveau van onze organisatie streven we ernaar om op een veilige manier en conform de regelgeving zaken te doen, met als doel mensen geen schade toe te brengen, het milieu te beschermen en onze buren te respecteren. Om dit te bereiken, is constante aandacht, teamwerk en toewijding vereist.

Dit is de reden waarom we vandaag op al onze locaties en in elke productie-, terminal-, marketing- en kantoorlocatie van VARO 30 minuten hebben gepauzeerd tijdens een veiligheidsstilstand.

Tijdens deze sessies benadrukten we het belang van Life Saving Rules als de beste verdediging tegen ernstige incidenten. Samen met een risicobeoordeling “Neem 5 minuten voor uw veiligheid” – STOP/DENK/ACT -, die elke werknemer en aannemer moet toepassen voordat hij of zij begint te werken, garanderen we de veiligheid  van iedere werknemer.

Het brandstof- en energiebedrijf VARO Energy neemt 80 procent van de aandelen over van groengas producent BEC in Coevorden. De familie Jacobs, als oprichters van BEC, behoudt 15 procent en vleesverwerker Van-Drie Group uit Mijdrecht behoudt vijf procent.

BEC heeft ambitieuze plannen om aan de toegenomen vraag naar groengas en andere duurzame brandstoffen en energiebronnen in Nederland te voldoen. Hiervoor moeten nog grote investeringen worden gedaan om de productie van groengas naar 100 miljoen kubieke meter per jaar te laten groeien. Door de toetreding van een grote en financieel sterke partner is dit mogelijk.

Voor het volledige persbericht zie onderstaande bijlage.

Persbericht Bio Energy Coevorden

Pressebericht Bio Energy Coevorden

Press Release Bio Energy Coevorden

Gisteren hebben wij de burgemeester van Coevorden, Renze Bergsma en de Samtgemeindebürgermeister van Emlichheim, Ansgar Duling op informatief bezoek gehad. Door Niek en Henk Jacobs werden zij voorgelicht op de actuele ontwikkelingen rondom het bedrijf en de productielocatie op het Europark.

PERSBERICHT


BEC gaat fors meer groengas produceren


Groengas producent Bio Energy Coevorden (BEC), op het Europark in Coevorden,
gaat fors meer groengas produceren dan de huidige 26 miljoen kubieke meter per
jaar. De stijging wordt mogelijk door de vergisting uit te breiden met restproducten uit
de voedsel- en vleesindustrie. Hierdoor stijgt de productie naar 50 miljoen kubieke
meter per jaar. Dat is een hoeveelheid die overeenkomt met het jaarverbruik van een
stad met honderdduizend inwoners.


Het groengas wordt geleverd aan het landelijk net van de Gasunie en aan het
regionale net van RENDO. Het groengas van RENDO wordt geleverd aan de regio
Coevorden/Dalen. Op dit moment is het aandeel groengas in die regio ongeveer 45
procent. Dit zal toenemen wanneer de uitbreiding bij BEC in 2023 is gerealiseerd.


Voor de uitbreiding wordt een tweede vergistingslijn ingericht. Hiervoor is bij het
ontwerp en de vergunning van de oorspronkelijke installatie al rekening mee
gehouden. Wel dient er een zogeheten revisie van de bestaande vergunning plaats
te vinden om de meest recente en best beschikbare technieken (BBT) toe te passen.


Deze revisievergunning is aangevraagd bij de provincie Drenthe. De gemeente
Coevorden is geïnformeerd en de bewoners van de naastgelegen wijk De Heege zijn
via de buurtapp geïnformeerd.


De planning is om de uitbreiding medio 2023 klaar te hebben. De investering voor de
uitbreiding bedraagt ongeveer 25 miljoen euro.
De werkgelegenheid zal stijgen van 25 nu naar circa 40 medewerkers.

Frank Duut
Persvoorlichting BEC
06 – 22 00 73 29.

Om de transitie naar een meer klimaatvriendelijke en circulaire werkwijze te behalen, participeert de VanDrie Group sinds kort in Bio Energy Coevorden (BEC).

BEC heeft op het Europark in Coevorden één van de grootste biogasinstallaties van Nederland. In deze installatie wordt reeds 26 miljoen m3 Groen Gas per jaar geproduceerd door middel van co- en allesvergisting op basis van mest en organische afvalstoffen. Organische afvalproducten die vrijkomen in de vleesverwerking van de VanDrie Group dienen zo weer als grondstof voor de productie van Groen Gas. Het Groen Gas wordt geleverd aan het lokale gasnet van Rendo en het landelijke gasnet van de Gasunie.

BEC heeft samen met de VanDrie Group de ambitie om door te groeien naar 100 miljoen m3 Groen Gas en het bouwen van een Bio LNG installatie. Bio LNG is immers de transportbrandstof van de toekomst.

BEC en de VanDrie Group leveren zo een waardevolle bijdrage aan de circulaire economie en daarmee het realiseren van de klimaatdoelstellingen van ons land.

Deze week heeft de biovergister van Bio Energy Coevorden (BEC) de eerste kubieke meters groen gas geleverd aan het landelijk gasnet van de Gasunie.

De installatie zal naar verwachting rond de jaarwisseling op het maximale vermogen draaien van 26 miljoen kubieke meter groen gas per jaar. Een hoeveelheid die meer is dan het jaarlijks verbruik van de gemeente Coevorden.

De biovergister van BEC op het Europark in Coevorden is één van de grootste industriële biovergisters van Nederland en één van de grotere in West-Europa. De installatie is gebouwd onder de zogeheten SDE-subsidie van de Nederlandse regering.

In totaal kan de vergister 215.000 ton mest en biomassa per jaar verwerken. Het restproduct digestaat is fosfaatrijk en wordt per trein vervoerd naar fosfaatarme grond in het oosten van Duitsland. Als retourvracht brengt de trein grind uit Duitsland voor de betonindustrie terug naar Nederland.

De bouw van de installatie is begonnen in het voorjaar van 2017 en vergde een investering van 60 miljoen euro. De oorspronkelijk geplande investering was 45 miljoen euro. De extra investering van 15 miljoen euro is veroorzaakt door toepassing van de laatste, best beschikbare technieken en door de aanleg van de eigen gasleiding naar de hoofdleiding van de Gasunie.

De installatie biedt – direct en indirect – werk aan 20 mensen.

Om volledige zekerheid te krijgen over de dichtheid van de silo’s, heeft BEC deze week een zogeheten gascamera ingezet. Deze op het oog normale videocamera maakt de kleinste gasstroompjes zichtbaar. De eerste scan die deze week door het gespecialiseerde gascamera-bedrijf is gedaan, leverde twee minuscule gaatjes op in één van de silo’s. De gaatjes zijn vervolgens geïnjecteerd met ondoordringbare vloeibare hars.

Het toepassen van de gascamera was een initiatief van de RUD (provincie Drenthe). De directie van BEC heeft inmiddels besloten dat alle silo’s op deze wijze gescand en, indien nodig, behandeld zullen worden. Dit zal naar verwachting twee tot drie weken in beslag nemen.

In de maand juni zijn de werkzaamheden voor het aansluiten van de gasleiding van BEC naar het Hoofdnet van de Gasunie, afgerond. In een brief aan de direct aanwonenden heeft BEC informatie verstrekt over onder meer de werkzaamheden. Zoals bekend gaat de biovergister jaarlijks 26 miljoen kubieke meter groengas leveren. Het biogas wordt op het terrein van BEC op de door Gasunie verlangde kwaliteit gebracht waarna het in het net van de Gasunie wordt gebracht. Bij de brief aan de aanwonenden is een kaart gevoegd met daarop het tracé van de leiding. Zie foto.