VanDrie Group vergroot circulariteit door participatie in Bio Energy Coevorden

Om de transitie naar een meer klimaatvriendelijke en circulaire werkwijze te behalen, participeert de VanDrie Group sinds kort in Bio Energy Coevorden (BEC).

BEC heeft op het Europark in Coevorden één van de grootste biogasinstallaties van Nederland. In deze installatie wordt reeds 26 miljoen m3 Groen Gas per jaar geproduceerd door middel van co- en allesvergisting op basis van mest en organische afvalstoffen. Organische afvalproducten die vrijkomen in de vleesverwerking van de VanDrie Group dienen zo weer als grondstof voor de productie van Groen Gas. Het Groen Gas wordt geleverd aan het lokale gasnet van Rendo en het landelijke gasnet van de Gasunie.

BEC heeft samen met de VanDrie Group de ambitie om door te groeien naar 100 miljoen m3 Groen Gas en het bouwen van een Bio LNG installatie. Bio LNG is immers de transportbrandstof van de toekomst.

BEC en de VanDrie Group leveren zo een waardevolle bijdrage aan de circulaire economie en daarmee het realiseren van de klimaatdoelstellingen van ons land.